Ortsbeauftragter

Lukas Kalnik Lukas Kalnik E-Mail: lukas.kalnik(at)thw-frankenthal.de

Ausbildungsbeauftragte

Dr. Christoph Giess E-Mail: christoph.giess(at)thw-frankenthal.de
Sandra Pelkmann E-Mail: sandra.pelkmann(at)thw-frankenthal.de

Fachberater

Dr. Stefan Duda E-Mail: stefan.duda(at)thw-frankenthal.de
Stephan Blarr E-Mail: stephan.blarr(at)thw-frankenthal.de
Carsten Eitelmann E-Mail: carsten.eitelmann(at)thw-frankenthal.de

Verwaltungsbeauftragter

Alexander Heucher E-Mail: alexander.heucher(at)thw-frankenthal.de

Schirrmeister-Team

Marcel Gerstner E-Mail: material(at)thw-frankenthal.de
Norbert Schnoor
Christian Münch
Nils Münch

Öffentlichkeitsbeauftragter

Christian Schäfer E-Mail: presse(at)thw-frankenthal.de

Jugendbetreuer-Team

Florian Hoffmann E-Mail: jugend(at)thw-frankenthal.de
Maya Hundsdorfer
Tibor Hundsdorfer
Lars Mikulla
Johannes Rupp

Köchin

Tanja Schnoor E-Mail: tanja.schnoor(at)thw-frankenthal.de

Zugführer

Felix Kunz E-Mail: zf(at)thw-frankenthal.de

Truppführer Mobiler Hochwasserpegeltrupp

Carsten Eitelmann

Gruppenführer Fachgruppe Bergung

Marcel Deimling E-Mail: marcel.deimling(at)thw-frankenthal.de

Gruppenführer Fachgruppe Notversorgung/ Notinstandsetzung

Bernd Eberhard E-Mail: bernd.eberhard(at)thw-frankenthal.de

Gruppenführer Fachgruppe Wassergefahren

Florian Hoppner E-Mail: florian.hoppner(at)thw-frankenthal.de

Gruppenführer Fachgruppe Wasserschaden/ Pumpen

Stefan Hermsdorf E-Mail: stefan.hermsdorf(at)thw-frankenthal.de

Gruppenführer Fachgruppe Elektroversorgung

Michael Anders E-Mail: michael.anders(at)thw-frankenthal.de